Το πρόγραμμα του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου ΜΑΚΑΤΟΝ

9:30-10:00 Έναρξη του Συμποσίου – Χαιρετισμοί

10:00-11:15

 • “Widening access to Makaton in the UK”, S. Hall.
 • “New pathways to Makaton –Level1- Level3”, Zanna Finnerty.

11:15-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:30

 • «Εναλλακτική επικοινωνία και γλωσσικά προγράμματα», Βογινδρούκας Ι.
 • «MAKATON – Από το σπίτι… στο σχολείο, όταν η φορά αλλάζει», Κουκουβίνου Σ.
 • «Ενθαρρύνοντας τις επικοινωνιακές ικανότητες – γνωριμία με την προσέγγιση του Makaton Box», Καραμπούλα Ν.
 • «Η εφαρμογή του Makaton στην οδοντιατρική φροντίδα ατόμων με επικοινωνιακές δυσκολίες», Σασματζόγλου Ηλίας.

12:30-13:45

 • “Makaton in France”, Patrice Morin.
 • “Makaton and Geriatrics”, D.Gramond.

13:45-14:30 Γεύμα

14:30-15:45

 • «Σκιαγράφηση του πεδίου της ΕΕΕ στην Κύπρο», Έλενα Θεοδώρου
 • «Αξιοποίηση του ΜΑΚΑΤΟΝ για διαχείριση δύσκολης συμπεριφοράς», Ντίνα Κώστα
 • «ΜΑΚΑΤΟΝ και μουσικο θεραπευτική παρέμβαση», Μαρία Λαζάρου

15:45- 16:00 Διάλειμμα

16:00-17:00 Παρουσίαση εργασιών.

17:00-17:30 Συμπεράσματα – Κλείσιμο εργασιών

 

Αιτήσεις μέχρι 31-3-2019 στο  www.makatonhellas.gr