ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΑΤΟΝ

Makaton CharityΤο πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με τη χρήση της ομιλίας μπορούν και μεταφέρουν σαφές επικοινωνιακό μήνυμα στο περιβάλλον, προκειμένου να μπορούν να μεταδίδουν ανάγκες και να συμμετέχουν σε ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομιλία έχει συνοδά φυσικά χαρακτηριστικά που την πλαισιώνουν, όπως κινήσεις σώματος ή εκφράσεις προσώπου, προκειμένου να δηλωθούν τα  μη λεκτικά σημεία της με αμεσότερη παραστατικότητα. Από την άλλη, ολόκληρος ο κόσμος είναι πλαισιωμένος από οπτικές αναπαραστάσεις, προκειμένου με μία εικόνα να μεταδοθεί ένα μήνυμα. Αναπτυξιακά τα βρέφη, πριν καν πουν τις πρώτες τους λέξεις, όχι μόνο κατανοούν αλλά και εκφράζουν (θέτουν) μηνύματα προς τον φυσικό, περιβάλλοντα κόσμο αρχικά με χειρονομίες, χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές λειτουργίες. Είναι μια διαδικασία που εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους και το μετατρέπει σε εκφραστικό.

Ωστόσο, υπάρχουν αναπτυξιακές ή νευρολογικές διαταραχές σε παιδιά και ενήλικες, κατά τις οποίες η δεξιότητα της ομιλίας απουσιάζει, υπολείπεται ή χάνεται και η κατανόηση αντικειμένων ή εννοιών δε συνάδει με την ηλικία τους.

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών  δομών με εκπαιδευτικά μέσα  που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

Το Makaton παρουσιάστηκε στην Ελλάδα μέσω του Συλλόγου Λογοπεδικών το 1992. Στη συνέχεια το ίδρυμα «Παμμακάριστος» ανέλαβε τη διάδοση και προώθηση του προγράμματος.

Το Makaton Ελλάς είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνεχίζει τη διάδοση και προώθηση του προγράμματος τα τελευταία χρόνια.

Οι σκοποί λειτουργίας του Makaton Ελλάς είναι:

  • η προστασία και η διάδοση του προγράμματος
  • η διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκμάθηση του προγράμματος
  • ο σχεδιασμός και η έκδοση αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των υπηρεσιών της σε θέματα ισότητας ευκαιριών και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

 

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα MAKATON εδώ.