2ο Επιστημονικό Συμπόσιο ΜΑΚΑΤΟΝ 2019

Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο MAKATON Hellas πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.

Στη διοργάνωσή του συνέβαλαν με την παρουσία τους και τις ομιλίες τους εκπρόσωποι των Makaton Charity UK, AAD Makaton France και του Makaton Cyprus. Οι παρουσιάσεις εστίασαν σε σημαντικά θέματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της δημοσιοποίησης των εφαρμογών του προγράμματος και τις αλλαγές, που αυτό μπορεί να επιφέρει στις ζωές ανθρώπων με επικοινωνιακές δυσκολίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εφαρμογή του προγράμματος στην πληθυσμιακή ομάδα των γηριατρικών ασθενών, αλλά και οι παρουσιάσεις των συναδέλφων σχετικά με τις εφαρμογές του MAKATON στο πλαίσιο του σχολείου, καθώς και η επίδραση του σε αλλαγές συμπεριφοράς. Ακόμη, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας οικογένειας – σχολείου για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Συμποσίου για την «επιστημονική οικογένεια» του MAKATON αποτελεί σημείο δέσμευσης σε κοινές δράσεις και σε κοινή στόχευση για την προαγωγή της γνώσης σχετικά με το πρόγραμμα και τη διάδοσή του.