Εγχειρίδιο για την επίσκεψη σε οφθαλμίατρο ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές

Εγχειρίδιο για την επίσκεψη σε οφθαλμίατρο ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές

Σκοπός του εγχειριδίου, σε 6 μέρη, είναι η διευκόλυνση ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές στην συνεργαία τους για την οδοντιατρική φροντίδα. Κάνετε λήψη του εγχειριδίου.