Σύμβολα Νοεμβρίου

 

Τα σύμβολα του μήνα αφορούν στην επέτειο του Πολυτεχνείου.