«Πηγαίνω στον οδοντίατρο» – Δημιουργία ενημερωτικού εγχειριδίου

για την οδοντιατρική φροντίδα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού

Κολεβέντη Α., Βογινδρούκας Ι., Παπαρίζος Κ., Αραποστάθης Κ.

Περιοδικό ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ, ΤΟΜΟΣ 31 ΤΕΥΧΟΣ 3

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η κατασκευή του εγχειριδίου «Πηγαίνοντας στον οδοντίατρο» για παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Στις περιπτώσεις των ατόμων με αυτισμό η αντιμετώπιση των δυσκολιών στηρίζεται κυρίως σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Στα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται τρόποι επικοινωνίας πέρα από τους συνηθισμένους (προφορική ομιλία, νοηματική γλώσσα, γραπτός λόγος) και επειδή στηρίζονται στην οπτική επικοινωνία χρησιμοποιούν εικόνες ή σύμβολα. Τα πιο γνωστά εναλλακτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ και το Picture Exchange Communication System (PECS). Τα δύο παραπάνω εναλλακτικά συστήματα αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να εξελίξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων που το έχουν ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ