Πληροφορίες και οδηγίες για τον Κορονοϊό Covid-19 με το πρόγραμμα MAKATON

 

 

Κάνετε λήψη του αρχείου με τις πληροφορίες και τις οδηγίες για τον Κορονοϊό Covid-19 κάνοντας κλικ στο κουμπί που ακολουθεί:

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και οδηγίες για τον Κορονοϊό Covid-19 με το πρόγραμμα MAKATON

 

 

 

 

Με ετικέτα: