ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σεμινάριο Τοπικών Εκπαιδευτών ΜΑΚΑΤΟΝ, 17-19 Ιουλίου 2015

Το ΜΑΚΑΤΟΝ Ελλάς ανακοινώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου για Τοπικούς Εκπαιδευτές στις 17-19 Ιουλίου 2015.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρακολουθήσουν την …