Εγχειρίδιο για την οδοντιατρική φροντίδα ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές

 

 

Σκοπός του εγχειριδίου, σε 6 μέρη, είναι η διευκόλυνση ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές στην συνεργασία τους για την οδοντιατρική φροντίδα. Η γνώση ότι η αντίληψη καταστάσεων στα άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές προωθείται ευκολότερα μέσω της οπτικής πληροφόρησης μας οδηγησε στη χρήση φωτογραφιών από φυσικές καταστάσεις στο οδοντιατρείο και τις οδοντιατρικές πράξεις.

Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου αποτελεί την παρουσίαση του σωστού τρόπου βουρτσίσματος. Το δεύτερο μέρος αφορά την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, το τρίτο περιγράφει τον καθαρισμό και την φθορίωση των δοντιών, το τέταρτο την ακτινολογική εξέταση στο οδοντιατρείο, το πέμπτο περιγράφει την διαδικασία του σφραγίσματος και το έκτο την εξαγωγή δοντιού. Οι φωτογραφίες εμπλουτίστηκαν με γραπτές λέξεις για την διευκόλυνση των φροντιστών των ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές στην ερμηνεία των καταστάσεων και των εικόνων. Ενδιαμέσως χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολα του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ για να εξυπηρετήσουν την λήψη των πληροφοριών από άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές που είναι ικανά να αναγνωρίζουν σύμβολα και να λαμβάνουν πληροφορία από αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ και την οδοντιατρική φροντίδα σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές θα μπορούσε να βρει ο αναγνώστης στην ιστοσελίδα του επιστημονικού περιοδικού «Παιδοδοντία», έκδοσης της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας, στο αρχείο τευχών 2017, Τόμος 31, Τεύχος 3 (http://www.hspd.gr/Journal/).

Για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο συνεργάστηκαν περιφεριακοί και τοπικοί εκπαιδευτές του ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ, επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΕΕΛ (Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας), παιδοδοντίατροι από το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και οι σπουδαστές του τομέα Γραφιστικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους όσους βοήθησαν για την δημιουργία του εγχειριδίου.

 

Ομάδα Εργασίας

 

Βογινδρούκας Ιωάννης
Λογοπεδικός, PhD Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, Περιφεριακός Εκπαιδευτής MAKATON

Παπαρίζος Κωνσταντίνος
Λογοπεδικός, Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, Τοπικός Εκπαιδευτής MAKATON

Αρσενοπούλου Βάϊα
Λογοπεδικός, Ίδρυμα Θεοτόκος, Τοπικός Εκπαιδευτής MAKATON

Δίπλα Αναστασία
Συνταξιούχος Εκπ/κος Ειδικής Αγωγής, τέως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Ν. Ηλείας, Περιφερειακή Εκπαιδεύτρια ΜΑΚΑΤΟΝ

Κολεβέντη Αικατερίνη
Παιδοδοντίατρος, Στρ. Οδοντίατρος Οδοντιατρείο Φρουράς, 424 ΓΣΝΕ

Αραποστάθης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Σχεδιασμός Εξωφύλλου – Σελιδοποίηση

Ηλιόπουλος Ιγνάτιος
Μαργαρίτης Βαγγέλης

 

Η σχεδίαση και υλοποίηση του εντύπου έγινε απο τους σπουδαστές του τομέα Γραφιστικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης.